qed
 

QED - Saturday 12 October 2013

https://www.neme.org/blog/qed-saturday-12-october-2013

 
 

18:00-23:00, Saturday, 12 Oct 2013 Programme

Friday Programme | Sunday programme

The second day of QED which is co-organised by NeMe and and The Department of Communications and Internet Studies of The Cyprus University of Technology brings us another two documentaries and artists talks.

All screenings will be delivered at Pefkios Georgiades Amphitheatre, Cyprus University of Technology, Limassol.

Πρόγραμμα: 6μμ-11μμ, Σάββατο, 12 Οκτώβριου 2013

Πρόγραμμα Παρασκευής | Πρόγραμμα Κυριακής

Η δεύτερη μέρα του QED, που οργανώνεται από το NeMe και το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου μας φέρνει άλλα δύο ντοκιμαντέρ και ομιλίες από καλλιτέχνες.

Όλες οι ταινίες θα προβληθούν στο Αμφιθέατρο Πεύκιος Γεωργιάδης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, στη Λεμεσό.


18:00-18:30

Paul Vanouse

Paul Vanouse is Professor of Visual Studies, University at Buffalo and Co-Director of Emerging Practices MFA at the same university. He is an artist working in Emerging Media forms. Since the early 1990s his artwork has addressed complex issues raised by varied new techno-sciences using these very techno-sciences as a medium. His artworks have included data collection devices that examine the ramifications of polling and categorization, genetic experiments that undermine scientific constructions of race and identity, and temporary organizations that playfully critique institutionalization and corporatization. These “Operational Fictions” are hybrid entities—simultaneously real things and fanciful representations—intended to resonate in the equally hyper-real context of the contemporary electronic landscape.

Ο Paul Vanouse είναι καθηγητής Οπτικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Buffalo και συνδιευθυντής των Αναδυόμενων Πρακτικών MFA στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Είναι καλλιτέχνης και το έργο του επικεντρώνεται στις Αναδυόμενες Μορφές των Μέσων. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, στο καλλιτεχνικό του έργο του παρουσιάζονται τα σύνθετα ζητήματα που προκύπτουν από τις τεχνο-επιστήμες που χρησιμοποιούν ποικίλα τεχνο-επιστημονικά Μέσα. Στα έργα του συμπεριλαμβάνονται συσκευές συλλογής δεδομένων που εξετάζουν τις επιπτώσεις των ψηφοφοριών και των κατηγοριοποιήσεων, γενετικά πειράματα που υπονομεύουν τις έννοιες της φυλής και της ταυτότητας, καθώς και οργανισμοί που κριτικάρουν παιγνιωδώς την “ιδρυματοποίηση” και “εταιρικοποίηση”.
Αυτές οι “Επιχειρησιακές Μυθοπλασίες” είναι υβριδικές οντότητες – ταυτόχρονα πραγματικότητες και ευφάνταστες αναπαραστάσεις – που στοχεύουν να βρουν απήχηση στο εξίσου υπερ-πραγματικό πλαίσιο του σύγχρονου ηλεκτρονικού τοπίου.


18:30-19:50

We would very much like you to watch this video, presenting the official trailer of !Women Art Revolution uploaded on YouTube on https://www.youtube.com/watch?v=fjikMGTeyjc.
By viewing it here, you accept YouTube's privacy policy.

View it here

For over forty years, Director Lynn Hershman Leeson has collected hundreds of hours of interviews with visionary artists, historians, curators and critics who shaped the beliefs and values of the Feminist Art Movement and reveal previously undocumented strategies used to politicize female artists and integrate women into art structures.
!Women Art Revolution elaborates the relationship of the Feminist Art Movement to the 1960s anti-war and civil rights movements and explains how historical events, such as the all-male protest exhibition against the invasion of Cambodia, sparked the first of many feminist actions against major cultural institutions. The film details major developments in women’s art of the 1970s, including the first feminist art education programs, political organizations and protests, alternative art spaces such as the A.I.R. Gallery and Franklin Furnace in New York and the Los Angeles Women’s Building, publications such as Chrysalis and Heresies, and landmark exhibitions, performances, and installations of public art that changed the entire direction of art.
New ways of thinking about the complexities of gender, race, class, and sexuality evolved. The Guerrilla Girls emerged as the conscience of the art world and held academic institutions, galleries, and museums accountable for discrimination practices. Over time, the tenacity and courage of these pioneering women artists resulted in what many historians now feel is the most significant art movement of the late 20th century.

Για πάνω από σαράντα χρόνια, η σκηνοθέτης Lynn Hershman Leeson συλλέγει εκατοντάδες ώρες συνεντεύξεων με οραματιστές καλλιτέχνες, ιστορικούς, επιμελητές και κριτικούς οι οποίοι έχουν διαμορφώσει τις πεποιθήσεις και τις αξίες του Φεμινιστικού Κινήματος στην Τέχνη και παράλληλα αναδεικνύει παρελθούσες στρατηγικές που χρησιμοποιούνταν προκειμένου οι γυναίκες καλλιτέχνες να πολιτικοποιηθούν και να ενσωματωθούν στις δομές της τέχνης.
To !Women Art Revolution αναλύει τη σχέση του Φεμινιστικού Κινήματος στην Τέχνη με τα αντιπολεμικά και κοινωνικά κινήματα της δεκαετίας του ’60 και εξηγεί τον ρόλο που διαδραμάτισαν συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα, όπως π.χ. η εικαστική έκθεση διαμαρτυρίας ενάντια της εισβολής στην Καμπότζη, η οποία οδήγησε στην δημιουργία φεμινιστικών δράσεων έναντι καθιερωμένων πολιτιστικών ιδρυμάτων. Η ταινία αναδεικνύει τα σημαντικά επιτεύγματα της φεμινιστικής τέχνης της δεκαετίας του ’70, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων φεμινιστικών προγραμμάτων εικαστικής εκπαίδευσης, των πολιτικών οργανώσεων και διαμαρτυριών, των εναλλακτικών χώρων τέχνης όπως η A.I.R. Gallery και Franklin Furnace στη Νέα Υόρκη και η Los Angeles Women’s Building, εκδόσεων όπως το Chrysalis και Heresies και σημαντικών εκθέσεων, παραστάσεων και εγκαταστάσεων στο δημόσιο χώρο που άλλαξαν συνολικά την κατεύθυνση της τέχνης.
Εξελίχθηκε ο τρόπος σκέψης αναφορικά με την πολυπλοκότητα του φύλου, της φυλής, της τάξης, και της σεξουαλικότητα. Οι Guerrilla Girls αναδείχθηκαν ως η συνείδηση του κόσμου της τέχνης, θέτοντας υπόλογα ακαδημαϊκά ιδρύματα, γκαλερί και μουσεία για πρακτικές διακρίσεων. Με την πάροδο του χρόνου, η επιμονή και το θάρρος των συγκεκριμένων πρωτοποριακών γυναικών καλλιτεχνών οδήγησε σε αυτό που πολλοί ιστορικοί σήμερα θεωρούν ως το σημαντικότερο καλλιτεχνικό κίνημα του τέλους του 20ου αιώνα.
Η ταινία είναι στα Αγγλικά και θα προβληθεί με Ελληνικούς υπότιτλους.


20:00-20:30

Lanfranco Aceti

Dr Lanfranco Aceti works as an academic, artist and curator. He is Visiting Professor at Goldsmiths College, Department of Art and Computing, London; teaches Contemporary Art and Digital Culture at the Faculty of Arts and Social Sciences, Sabanci University, Istanbul; and is Editor in Chief of the Leonardo Electronic Almanac (the MIT Press, Leonardo journal and ISAST). He is the Gallery Director at Kasa Gallery in Istanbul and worked as the Artistic Director and Conference Chair for ISEA 2011 Istanbul. He has a PhD from Central Saint Martins College of Art and Design, University of the Arts London. His work has been published in Leonardo, Art Inquiry and Routledge and his interdisciplinary research focuses on the intersection between digital arts, visual culture and new media technologies. Lanfranco Aceti specialises in contemporary art, inter-semiotic translations between classic media and new media, contemporary digital hybridisation processes, avant-garde film and new media studies and their practice-based applications in the field of fine arts. He has worked as an Honorary Lecturer at the Department of Computer Science, Virtual Reality Environments at University College London. He has exhibited works at the Institute of Contemporary Art (ICA) in London and done digital interventions at TATE Modern, The Venice Biennale, MoMA, Neue Nationalgalerie, the ICA and the Irish Museum of Modern Art. Previously an Honorary Research Fellow at the Slade School of Fine Art, Dr Aceti has also worked as an AHRC Postdoctoral Research Fellow at Birkbeck College, University of London, School of History of Art, Film & Visual Media and as Visiting Research Fellow at the Victoria and Albert Museum.

Ο Δρ Lanfranco Aceti λειτουργεί ως ένα ακαδημαϊκός, καλλιτέχνης και επιμελητής . Είναι Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Τέχνης και Πληροφορικής του Goldsmiths College, Διδάσκει Σύγχρονης Τέχνη και Ψηφιακό Πολιτισμό στη Σχολή Τεχνών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Sabanci, Κωνσταντινούπολη, και είναι Αρχισυντάκτης του Leonardo Electronic Almanac (MIT Press, περιοδικό Leonardo και ISAST). Είναι ο Διευθυντής του Kasa Gallery στην Κωνσταντινούπολη και εργάστηκε ως καλλιτεχνικός διευθυντής και πρόεδρος του ISEA 2011 Κωνσταντινούπολη. Έχει διδακτορικό δίπλωμα από το Central Saint Martins College of Art and Design , University of the Arts London. Η δουλειά του έχει δημοσιευτεί στο Leonardo, Art Inquiry και Routledge και η διεπιστημονική έρευνα του επικεντρώνεται στη διασταύρωση μεταξύ των ψηφιακών τεχνών, τον οπτικό πολιτισμό και τις νέες τεχνολογίες των μέσων ενημέρωσης. Ο Lanfranco Aceti ειδικεύεται στη σύγχρονη τέχνη, δια-σημειωτικές μεταφράσεις μεταξύ των κλασικών μέσων μαζικής ενημέρωσης και των νέων μέσων, τις σύγχρονες ψηφιακές μεθόδους υβριδισμού, ο avant-garde του κινηματογράφου και νέες μελέτες των μέσων ενημέρωσης και την πρακτικές εφαρμογές τους στον τομέα των εικαστικών τεχνών. Έχει εργαστεί ως Επίτιμος Λέκτορας στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, στα περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας στο University College London. Έχει εκθέσει τα έργα στο Institute of Contemporary Art (ICA) στο Λονδίνο και έκανε ψηφιακές παρεμβάσεις στην Tate Modern, στο Μπιενάλε της Βενετίας, στο MoMA, το Neue Nationalgalerie, το ICA και το Ιρλανδικό Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Προηγουμένως ήταν Επίτιμος Research Fellow στο Slade School of Fine Art. Ο Δρ Aceti έχει επίσης εργαστεί ως AHRC ως Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Birkbeck College, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, στο Τμήμα Ιστορίας της Τέχνης, Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων και ως Visiting Research Fellow στο Victoria and Albert Museum.


21:15-22:05

We would very much like you to watch this video, presenting the official trailer of Wonderful Macroeconomics uploaded on YouTube on https://www.youtube.com/watch?v=P_5PBs0vr94.
By viewing it here, you accept YouTube's privacy policy.

View it here

The I.M.F. has been present in Guatemala since 1984. During the past seven years, the country has displayed an impressive economic growth that many developed countries would envy. Average growth is almost as high as 4%! However, at the same time, 1 out of 2 children under the age of 5 suffers from hunger and malnutrition. This is the fifth highest rate of chronic malnutrition in the world, higher even than that in Haiti, which is by far the poorest country in the Americas. A documentary of shocking contradictions, where wonderful economic figures have nothing to do with real life.
The documentary is in Spanish and English with Greek narration and subtitles.

Το ΔΝΤ βρίσκεται στη Γουατεμάλα από το 1984. Τα τελευταία επτά χρόνια η χώρα εμφανίζει εντυπωσιακή οικονομική ανάπτυξη τέτοια που θα ζήλευαν αρκετές ανεπτυγμένες χώρες.
Ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης είναι σχεδόν 4% υψηλός! Ωστόσο την ίδια στιγμή 1 στα 2 παιδιά κάτω των 5 ετών υποφέρουν από πείνα και υποσιτίζονται. Πρόκεται για το πέμπτο υψηλότερο ποσοστό χρόνιου υποσιτισμού στον κόσμο που ξεπερνά το ποσοστό υποσιτισμού της Αϊτής, της φτωχότερης χώρας της αμερικανικής ηπείρου.
Ένα ντοκιμαντέρ σοκαριστικών αντιθέσεων υπέροχων οικονομικών αριθμών και πραγματικής ζωής.
Η ταινία είναι στα Αγγλικά, Ισπανικά και Ελληνικά. Θα προβληθεί με Ελληνικούς υπότιτλους


22:05-22:30

Yorgos Avgeropoulos

Yorgos Avgeropoulos is a Greek journalist and documentary filmmaker. He is the creator of the Greek awarded documentaries series “Exandas”.
He has worked for Greek television stations covering news stories in Greece and major events around the world. He has, also, worked as a war correspondent in the wars in Bosnia, Croatia, Iraq, Afghanistan, Kosovo and Palestine. In 2000, he created the documentary series “Exandas” (meaning sextant) which has won many awards in film festivals and documentary festivals in Greece and around the world.

O Γιώργος Αυγερόπουλος είναι Έλληνας δημοσιογράφος και σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ. Είναι ο δημιουργός της βραβευμένης ελληνικής σειράς ντοκιμαντέρ “Εξάντας”.
Έχει εργαστεί σε ελληνικές τηλεοπτικούς σταθμούς που καλύπτουν ειδήσεις στην Ελλάδα και σημαντικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο. Έχει, επίσης, εργαστεί ως πολεμικός ανταποκριτής στους πολέμους στη Βοσνία, την Κροατία, το Ιράκ, το Αφγανιστάν, το Κόσοβο και την Παλαιστίνη. Το 2000, δημιούργησε τη σειρά ντοκιμαντέρ “Εξάντας”, η οποία έχει κερδίσει πολλά βραβεία σε κινηματογραφικά φεστιβάλ και φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

 
 
 
 
 
back to top
 

We value your privacy

To make sure that this website remains accessible in the European Union, we are forced to include this superfluous notice to inform you that this website, like most of the websites in the world, works best with cookies. We do not profile you or use the data for any commercial purposes except to study ways to enhance user experience in ours sites. We hope that you are happy with that, and that you will help us continue this research by accepting our cookies but, unlike with other websites, surfing our site in privacy is still possible should you decide not to. You can find out more about our use of cookies by reading our privacy policy.