qed
 

QED - Friday 11 October 2013

https://www.neme.org/blog/qed-friday-11-october-2013

 
 

18:00-23:00, Friday, 11 Oct 2013 Programme

Saturday programme | Sunday programme

It is our pleasure, on behalf of NeMe, to invite and welcome you to QED which is co-organised by NeMe and and The Department of Communications and Internet Studies of The Cyprus University of Technology.

All screenings will be delivered at Pefkios Georgiades Amphitheatre, Cyprus University of Technology, Limassol.

Πρόγραμμα: 18:00-23:00, Παρασκευή, 11 Οκτώβριου 2013

Πρόγραμμα Σαββάτου | Πρόγραμμα Κυριακής

Το NeMe, σας καλεί και σας καλωσορίζει στο QED που συνδιοργανώνεται από NeMe και το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Όλες οι ταινίες θα προβληθούν στο Αμφιθέατρο Πεύκιος Γεωργιάδης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, στη Λεμεσό.


We would very much like you to watch this video, presenting the official trailer of My Name is Janez Janša uploaded on YouTube on https://www.youtube.com/watch?v=OCgDDYDDxj0.
By viewing it here, you accept YouTube's privacy policy.

View it here

A name. Everybody has one. Individuals, artists and academics from all over the world share their thoughts about the meaning and purpose of one’s name from both private and public perspectives. The problem of homonymy and other reasons for changing one’s name are explored as the film draws references from history, popular culture and individual experiences, leading us to the case of a name change that caused a stir in the small country of Slovenia and beyond.
In 2007 three artists joined the conservative Slovenian Democratic Party (SDS) and officially changed their names to that of the leader of that party, the Prime Minister of Slovenia, Janez Janša. While they renamed themselves for personal reasons, the boundaries between their lives and their art began to merge in numerous and unforeseen ways.
Signified as an artistic gesture, this particular name change provoked a wide range of interpretations in art circles both in Slovenia and abroad, as well as among journalists and the general public.
The documentary features a great deal of internationally known names, among them UBERMORGEN.COM, Vuk Ćosić, Franco and Eva Mattes, Jan Fabre, Stephen Kovats, Tim Etchells, Vaginal Davis, Mladen Dolar, and, last but not least… Janez Janša, Janez Janša and Janez Janša.
Janez Janša will respond to audience questions after the screening.

Όνομα. Ο καθένας έχει ένα Όνομα. Άτομα, καλλιτέχνες και ακαδημαϊκοί από όλο τον κόσμο μοιράζονται τις σκέψεις τους σχετικά με την έννοια και το σκοπό του ονόματος ενός ατόμου τόσο σε ιδιωτικό, όσο και δημόσιο πλαίσιο. Διερευνάται το θέμα της συνωνυμίας καθώς και οι λόγοι που οδηγούν στην αλλαγή του ονόματος κάποιου ενώ η ταινία αντλεί στοιχεία από την ιστορία, τη μαζική κουλτούρα και τις ατομικές εμπειρίες παρουσιάζοντας μια συγκεκριμένη περίπτωση αλλαγής ονόματος, η οποία προκάλεσε σάλο εντός και εκτός της Σλοβενίας.
Το 2007 οι τρεις καλλιτέχνες εντάσσονται στο συντηρητικό Σλοβενικό Δημοκρατικό Κόμμα (SDS) και αλλάζουν επίσημα το όνομά τους με εκείνο του ηγέτη του κόμματος, του πρωθυπουργού της Σλοβενίας, Janez Janša. Ενώ οι ίδιοι μετονομάστηκαν για προσωπικούς λόγους, τα όρια μεταξύ της ζωής και της τέχνη τους άρχισαν να συγχωνεύονται με πολλούς και απρόβλεπτους τρόπους.
Οριζόμενη ως καλλιτεχνική πράξη, η συγκεκριμένη αλλαγή ονόματος, προκάλεσε ένα ευρύ φάσμα ερμηνειών σε καλλιτεχνικούς κύκλους, δημοσιογράφους και κοινό τόσο στη Σλοβενία, όσο και στο εξωτερικό.
Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει γνωστά ονόματα, μεταξύ των οποίων UBERMORGEN.COM, Vuk Ćosić, Franco και Eva Mattes, Jan Fabre, Stephen Kovats, Tim Etchells, Vaginal Davis, Mladen Dolar, και Janez Janša, Janez Janša and Janez Janša.
Ο Janez Janša θα απαντήσει σε ερωτήσεις του κοινού μετά την προβολή της ταινίας


Janez Jansa

Janez Janša is one of the three contemporary artists who in 2007 changed their names to Janez Janša, the name of the Slovenian right-wing politician Janez Janša. He is a conceptual artist, performer and producer graduated from the Academy of Fine Arts of Milan, Italy. His work has a strong social connotation and is characterized by an inter-media approach. He is co-founder and director of Aksioma – Institute for Contemporary Art, Ljubljana.

Ο Janez Janša είναι ένας από τους τρεις καλλιτέχνες οι οποίοι το 2007 άλλαξαν το όνομά τους σε Janez Janša, κατά το όνομα του σλοβένου συντηρητικού πολιτικού Janez Janša. Ο Janez είναι ένας καλλιτέχνης, ερμηνευτής και παραγωγός που αποφοίτησε από την Ακαδημία Καλών Τεχνών του Μιλάνου της Ιταλίας. Το έργο του έχει έντονο κοινωνικό ύφος και χαρακτηρίζεται από μια διαμεσική προσέγγιση. Είναι συν-ιδρυτής και διευθυντής του Aksioma – Institute for Contemporary Art στη Λιουμπλιάνα.


We would very much like you to watch this video, presenting the official trailer of Strange Culture uploaded on YouTube on https://www.youtube.com/watch?v=WR23a_xhjl8.
By viewing it here, you accept YouTube's privacy policy.

View it here

Strange Culture is a film by Lynn Hershman Leeson which chronicles the surreal nightmare of internationally-acclaimed artist and professor Steve Kurtz began when his wife Hope died in her sleep of heart failure. Police who responded to Kurtz’s call deemed Kurtz’s art suspicious and called the FBI. Within hours the artist was detained as a suspected “bioterrorist” as dozens of federal agents in Hazmat suits sifted through his work and impounded his computers, manuscripts, books, his cat, and even his wife’s body.
Steve Kurtz will deliver a short introduction about his work before the film and will also respond to audience questions after the screening.

Το φιλμ της Lynn Hershman Leeson Strange Culture περιγράφει τον σουρεαλιστικό εφιάλτη του διεθνούς φήμης καλλιτέχνη και καθηγητή Steve Kurtz. Ο εφιάλτης ξεκινά την στιγμή που η γυναίκα του Hope πεθαίνει στον ύπνο της από ανακοπή καρδιάς. Η αστυνομία, που ανταποκρίνεται στο κάλεσμά του Kurtz, θεωρεί τον τελευταίο ύποπτο για τον θάνατο της συζύγου του και ενημερώνει το FBI. Εντός λίγων ωρών, ο καλλιτέχνης συλλαμβάνεται ως ύποπτος “βιοτρομοκρατικής επίθεσης” ενώ δεκάδες ομοσπονδιακοί πράκτορες διερευνούν τη δουλειά του και κατάσχουν τους υπολογιστές του, τα χειρόγραφα, τα βιβλία, τη γάτα ακόμη και το σώμα της συζύγου του.
Η ταινία είναι στα Αγγλικά και θα προβληθεί με Ελληνικούς υπότιτλους
Ο Steve Kurtz θα παρουσιάσει μια σύντομη εισαγωγή αναφορικά με το έργο του, πριν την προβολή της ταινίας, ενώ με το πέρας της ταινίας θα απαντήσει σε ερωτήσεις του κοινού.


Steve Kurtz

Steve Kurtz holds a Ph.D. in Interdisciplinary Humanities. He is currently a Professor at the University of Buffalo and previously was an Associate Professor of Art at Carnegie Mellon University. He is a founding member of the internationally acclaimed art and theory group Critical Art Ensemble (CAE) who focus on the exploration of the intersections between art, critical theory, technology, and political activism. The collective has performed and produced a wide variety of projects for an international audience at diverse venues ranging from the street, to the museum, to the Internet.

Ο Steve Kurtz είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Είναι Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Buffalo και έχει διατελέσει Αναπληρωτής Καθηγητής της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon. Είναι ιδρυτικό μέλος της διεθνούς φήμης ομάδας θεωρίας και τέχνης “Critical Art Ensemble” (CAE), που επικεντρώνεται στη διερεύνηση των συσχετισμών ανάμεσα στην τέχνη, την κριτική θεωρία, την τεχνολογία και τον πολιτικό ακτιβισμό. Η ομάδα του έχει παρουσιάσει αρκετά projects που απευθύνθηκαν σε διεθνές κοινό και έλαβαν χώρα σε ποικίλους χώρους (δρόμο, μουσεία, διεθνείς εκθέσεις και το Διαδίκτυο).

 
 
 
 
back to top
 

We value your privacy

To make sure that this website remains accessible in the European Union, we are forced to include this superfluous notice to inform you that this website, like most of the websites in the world, works best with cookies. We do not profile you or use the data for any commercial purposes except to study ways to enhance user experience in ours sites. We hope that you are happy with that, and that you will help us continue this research by accepting our cookies but, unlike with other websites, surfing our site in privacy is still possible should you decide not to. You can find out more about our use of cookies by reading our privacy policy.